.
خوش آمدید
جمعه 22 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها

معرفی اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت سوابق
شایان سبزیوند مدير عامل و رئیس هيئت مديره تحصیلی | علمی و پژوهشی | حرفه ای
محمد رضای نظرزاده معاونت مطالعات و عضو هيئت مديره تحصیلی | علمی و پژوهشی | حرفه ای
محسن فرتاش معاونت نظارت و عضو هيئت مديره تحصیلی | علمی و پژوهشی | حرفه ای
رضا سبزیوند معاونت فنی استراتژیک و عضو هيئت مديره تحصیلی | علمی و پژوهشی | حرفه ای

  چاپ این صفحه چاپ این صفحه