.
خوش آمدید
جمعه 22 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
پروژه های پدافند غیرعامل

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1طرح، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق کارگاه سد گتوندشرکت فرآب - سدگتوند علیا عکس پروژه
2مطالعات مرحله اول راه اندازی اتاق بحران خوزستاناستانداری خوزستان عکس پروژه
3مطالعات مرحله اول طرح جامع ایمنی شهرهای خوزستاناستانداری خوزستان عکس پروژه
4مطالعات مرحله دوم مدیریت بحران و اتاق فرمان خوزستاناستانداری خوزستان عکس پروژه
5مطالعات و طراحي تفضيلي پدافند غيرعامل طرحهاي آبرساني (2 مورد به صورت پایلوت)وزارت نيرو عکس پروژه
8مطالعات و طراحي تفضيلي پدافند غيرعامل سدها (2 مورد به صورت پایلوت)وزارت نيرو عکس پروژه