.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
پروژه های آبیاری و زهکشی - مطالعات

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1مطالعات مرحله اول ودوم تأمین آب اراضی لالب و ابراهیمی شهرستان باغملکآب وخاک خوزستان عکس پروژه
2مطالعه و طراحی ایستگاه پمپاژ و تأمین آب خام فضای سبز ملاثانیشهرداری ملاثانی عکس پروژه
3مطالعات طرح تأمین آب اراضی طلاور - باغملکسازمان جهاد كشاورزي خوزستان عکس پروژه
4مطالعات طرح تأمین آب خام فضای سبز شهر باغملکشهرداری باغملک عکس پروژه
5مطالعات طرح تأمین آب خام فضای سبز شهر دزآبشهرداری دزآب عکس پروژه
6مطالعات مرحله اول و دوم تأمین آب اراضی خسارت ديده ميداوودجهادکشاورزی باغملک عکس پروژه
7مطالعات ژئوفیزیک در منطقه قلعه خواجه مسجد سلیمانشرکت آب و فاضلاب خوزستان عکس پروژه
8مطالعات آبرسانی و فضای سبز مجتمع پارک صخره ای ایذهشهرداری ایذه عکس پروژه
9مطالعات نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني محدوده زيدونسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
10مطالعات شناخت آبهای زیرزمینی در محدوده مطالعاتی گتوند و عقیلیسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه