.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1خدمات مهندسي مرحله سوم توسعه دانشكده دامپزشكيدانشگاه شهيدچمران اهواز عکس پروژه
2خدمات مهندسي مرحله سوم احداث دو بلوك خوابگاهي شماره 5 و 6 دانشگاه شهيدچمران اهواز عکس پروژه
3نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای طرح توسعه و احداث کلاریفایرهای بتنی آب به حجم 100،000 مترمکعب و نصب و راه اندازی تأسیسات برقی و مکانیکی مربوطه در تصفیه خانه کوت امیرسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
4نظارت عالیه بر نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از ابنیه و تأسیسات هیدرولیکی و تجهیزات هیدرومکانیکال واقع در ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه های شرکت آب جنوب شرقسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه