.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها


پروژه های رودخانه - نظارتی

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1خدمات مهندسي مرحله سوم طرح ساماندهي رودخانه اعلاء در بخش ميداوودسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
2نظارت عالیه و کارگاهی بر رپرگذاری حریم رودخانه هاسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
3نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث بند RCC اندیمشک سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عکس پروژه
4نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث بند سنگ و ملاتی حسین آبادسازمان جهاد کشاورزی خوزستان عکس پروژه
5نظارت عالیه و کارگاهی اجرای بندهای خشکه چین و گابیون امام زاده عبداله باغملکاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه
6نظارت عالیه و کارگاهی اجرای بند خاکی چای سودان - رامشیراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه
7نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث بند RCC طاق حسیناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه
8نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث بندهای خشکه چین قلعه رزهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه
9نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث بند خاكي بيت معذرب شوشاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه
10نظارت بر اجرای عملیات احداث بند خاکی کرتزای (KTS )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه