.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها


مهندسی رودخانه و آب خیزداری - مطالعات

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی ساحل چپ رودخانه کارون در محدوده شهرملاثانیشهرداری ملاثانی عکس پروژه
2مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساماندهی رودخانه اعلاءسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
3مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساماندهی برداشت مصالح از رودخانه اعلاءسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
4مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساماندهی رودخانه بالارودسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
5مطالعات طرح ساماندهی و بهسازی ساحل رودخانه اعلاء در محدوده هفتگلشهرداری باغملک عکس پروژه
6تدوین ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ایوزارت نیرو عکس پروژه
7مطالعات تفصیلی - اجرایی حوزه آبخیز کتک مسجد سلیمانسازمان جهاد کشاورزی خوزستان عکس پروژه
8مطالعات حوضه آبخیز رغیوه هفتگل و چهیلا شوشاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه
9طرح اضطراری ترمیم ساحل رودخانه کارون در مناطق ام الطمیر و کریشانسازمان آب و برق خوزستان عکس پروژه
10مطالعات حوضه آبخیز آب گنجی شوشتر و هروک گتونداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان عکس پروژه