.
خوش آمدید
یک شنبه 16 آذر ماه ، 1399

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
پروژه های نقشه برداری

-عنوان پروژهکارفرمالینک
1خدمات نقشه برداری پارک صخره ای ایذهشهرداری ایذه عکس پروژه
2هیدروگرافی و تهیه مقاطع عرضی رودخانه کارون در محدوده بحرانی شهر ملاثانیشهرداری ملاثانی عکس پروژه
3خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های پلهای سفید، سیاه و نادریسازمان زیباسازی شهرداری اهواز عکس پروژه
4ترازیابی و نقشه برداری اجرایی پل ششم اهوازشهرداری اهواز و صنایع فولاد عکس پروژه
5ترازیابی و نقشه برداری اجرایی واحدهای طرح توسعه نیروگاه رامینشرکت تولید و بهره برداری نیروگاه رامین عکس پروژه