.
خوش آمدید
جمعه 22 تير ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها
شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند با اعتقاد به اصل تلاش برای سازندگی و مدیریت دانایی برای توسعه پایدار و با هدف مشارکت حرفه ای در فعالیتهای عمرانی و صنعتی کشور توسط جمعی از کارشناسان با تجربه عرصه سازندگی تأسیس گردیده است . تشکیل گروه های علمی با جذب نخبگان متعهد ملی ، گسترش توان فنی مجموعه با بهره برداری از دانش مدیریتی نوین دنیا ، استقرار نظام تعالی در سازمان برای ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در ارائه خدمات فنی و مهندسی در سطوح ملی و منطقه ای از جمله اهداف مؤسسین بوده است . تجربیات ارزنده و پیشینه موفق متخصصین این مجموعه در عرصه ها و فعالیتهای مختلف و کسب تجارب کافی در مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی اعم از مطالعاتی ، نظارتی و اجرایی ، مهمترین سرمایه این شرکت تلقی می شود .
مهندسین مشاور سبزآب اروند بعنوان عضوی از جامعه مهندسان مشاور ایران در انجام فعالیتهای خود تلاش دارد تا شخصیت حرفه ای خود را که بر اساس امانتداری ، صداقت ، وقت شناسی ، کیفیت و بهبود مستمر شکل گرفته به صورتی پویا حفظ و معرفی نماید . با تکیه بر این خصوصیات و نیز اخذ صلاحیت انجام خدمات در قالب رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های مهندسی آب و نیز تأسیسات برق و مکانیک ، زمینه و بستر لازم برای همکاری و مشارکت مطمئن و کارآمد در ارائه خدمات بهینه در زمینه های مختلف فراهم است. یقیناً داشتن ایرانی آباد و ایجاد زیربناهای توسعه فراگیر در سایه مشارکت همه جانبه ، یکدلی و همکاری صمیمانه حاصل می گردد .

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
طرح ساماندهی رودخانه کردان - استان البرز
طرح ساماندهی رودخانه کردان (البرز) آبگیری حوضچه شماره 1
 طرح ساماندهی رودخانه کردان (البرز) تکمیل کانال انتقال و آبگیری حوضچه شماره 2
طرح ساماندهی رودخانه کردان (البرز) بهره‌برداری از بند تغذیه و آبگیری حوضچه رسوبگیر
طرح ساماندهی رودخانه کردان (البرز) مقطع تیپ دایک خاکی 3 متری سمت رودخانه و سمت چپ حوضچه‌ها
طرح ساماندهی رودخانه کردان (البرز) مقطع تیپ دایک خاکی 2 متری سمت رودخانه
طرح ساماندهی رودخانه کردان (البرز) مقطع تیپ دیوار سنگ و ملاتی ساحل چپ