.
خوش آمدید
دوشنبه 28 خرداد ماه ، 1403

انتشارات سبز آب


طبقه بندی رودخانه ها
تیراژ : 1500


اتاق بحران
تیراژ : 1000


تجربیات مدیریت سیل در آلمان
تیراژ : 1000


آشنایی با مدیریت بهم پیوسته سیلاب
تیراژ : 1000


مدیریت سیلاب ، الزامات و راهکارها
تیراژ : 1000


راهنمای کاربردی نظام حقوقی در طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه های مرزی ایران
تیراژ : 500


لیست کتاب ها

عنوان محصول :

طبقه بندی رودخانه ها

توضيحات :

طبقه بندی رودخانه ها از دیدگاه ریخت شناسی

Morphological Rivers

قيمت :

------ ريال

تعداد كليك :

0